Apie

Viešvilės laiko linija

1902
1902 rugpjūčio 12

Atidaryta siaurojo geležinkelio atkarpa Smalininkai – Pagėgiai

Atidaryta siaurojo geležinkelio atkarpa Smalininkai – Pagėgiai
Viešvilėje buvo net dvi geležinkelio stotys: Vakarų ir Rytų, o Smalininkuose buvo įrengtas garvežių ir vagonų remonto punktas. Siaurukas priklausė Įsruties geležinkelių bendrovei, o atkarpos ilgis buvo 58 km.
1903
1903 sausio 1

Įkurta Viešvilės mokykla

Įkurta Viešvilės mokykla
Viešvilės liaudies mokykla žinoma nuo 1903 metų. Iki tol veikė parapijinė mokykla, kuri buvo įsikūrusi klebonijoje prie evangelikų bažnyčios (pastatai neišlikę).
1951
1951 spalio 27

Įkurti Viešvilės vaikų globos namai

Įkurti Viešvilės vaikų globos namai
Vaikų globos namai Viešvilėje buvo įkurti vadovaujantis 1951 m. Spalio 27 d. Lietuvos TSR švietimo ministro įsakymu Nr. 195, kuriame buvo nurodoma, kad nuo 1951 m. lapkričio 15 d. Vilniaus vaikų namus Nr. 7 perkelti į Jurbarko raj. Viešvilės mstl. esamas patalpas ir vadinti juos Viešvilės vaikų globos namais.
1991
1991 liepos 1

Pastatytas kryžius

Pastatytas kryžius
Prie buvusios evangelikų-liuteronų bažnyčios, vietoje kur buvo numatyta statyti katalikų bažnyčią pastatytas ir pašventintas kryžius.
2003
2003 gegužės 9

Įkurtas Viešvilės bendruomenės centras „Skalvija“

Įkurtas Viešvilės bendruomenės centras „Skalvija“
Steigėjai: Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorė Irena Oičenkienė, Viešvilės seniūnas Valentinas Kucinas ir Viešvilės vaikų globos namų direktorius Algimantas Liaudaitis.
2014
2014 gegužės 16

Žuvitakio poilsio zona

Žuvitakio poilsio zona
Šalia Viešvilės žuvitakio atidaryta poilsio zona.
2015
2015 gruodžio 1

Viešvilės vaikų globos namai pervadinami į Skalvijos vaikų globos namus.

Viešvilės vaikų globos namai pervadinami į Skalvijos vaikų globos namus.
2017
2017 birželio 9

Viešvilėje pradėjo veikti ugniagesių savanorių rinktinė

Viešvilėje pradėjo veikti ugniagesių savanorių rinktinė
Viešvilėje įvyko pirmieji savanorių ugniagesių mokymai, kuriuos organizavo Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba.